Välitapaaminen

Välitapaamisen sisältö

Välitapaamisessa arvioidaan mentorointiprosessia sekä vaihdetaan ideoita ja kokemuksia. Vertaistuki on tärkeää, ja välitapaamisessa mentoreilla ja aktoreilla on mahdollisuus saada myös neuvoja toisltaan. Ohjausryhmä kerää tapaamisessa palautetta, kuulee tuloksista ja pulmista, sekä rohkaisee mentorointipareja.

 

Välitapaamisessa tarkennetaan työuramentoroinnin tavoitteita ja jaetaan hyviä ajatuksia ja ideoita muille ryhmäläisille jatkoa varten.

portaat