Mentorointikaari

Mentorointikaari koostuu sekä yksittäisten mentorointiparien työskentelystä että yhteisistä ryhmätapaamisista. Kokonaisuudessaan mentorointikaari yleensä kestää useamman kuukauden, esimerkiksi 8-10 kuukautta (ks. viereinen kuvio, joka on Väestöliiton työuramentorointikaari muokattuna).

 

 

Mentorointikaaren aikana mentoriparit tapaavat yhteisissä ryhmätapaamisissa (alku-, väli- ja lopputapaaminen). Ryhmätapaamisten välillä mentorointiparit keskittyvät kahdenkeskeiseen työskentelyyn. Parien on suositeltavaa tavata toisiaan 1-2 kertaa kuukaudessa.

RYHMÄTAPAAMISTEN SISÄLTÖ

Ryhtyminen mentoriksi tai aktoriksi on helppoa. Lähde mukaan jo tänään!

1

ALKUTAPAAMINEN

 • Esitellään työuramentoroinnin sisältö ja tavoitteet
 • Jaetaan mentorointiin liittyvää ohjeistusta
 • Tehdään mentorointisopimus
 • Sovitaan seuraavan ryhmäntapaamisen paikka ja päivämäärä
 • Sovitaan ryhmän yhteiset pelisäännöt, esim. miten pidämme yhteyttä toisiimme
2

VÄLITAPAAMINEN

 • Tehdään joko suullinen (esim. ryhmäkeskusteluna) tai kirjallinen väliarviointi kuluneista mentorointikuukausista
 • Keskustellaan kuluneiden kuukausien mentorointikokemuksista
 • Käydään tarkentaen läpi mentorointisopimukseen merkityt tavoitteet ja niiden toteutuminen.
3

LOPPUTAPAAMINEN

 • Arvioidaan ja tehdään yhteenveto yhdessä keskustellen koko mentorointikaaresta
 • Kerätään kirjallinen palaute
 • Keskustellaan aktoreiden tulevaisuudensuunnitelmista
 • Jaetaan todistukset mentorointiin osallistumisesta