Työuramentorointi

TUTUSTU TARKEMMIN

Ryhtyminen mentoriksi tai aktoriksi on helppoa. Lähde mukaan jo tänään!

Työuramentorointi on menetelmä, jossa ammatillista osaamista ja työelämätietoa siirretään avoimen keskustelun ja aktiivisen vuorovaikutuksen kautta henkilöltä toiselle. Pohjana on Väestöliiton työuramentorointimalli.

Vaasan seudulla toteutettavassa työuramentoroinnissa koulutustaan vastaavaan työhön pyrkivä maahanmuuttajataustainen henkilö, aktori, saa tuekseen samalla alalla työskentelevän tai vastaavan koulutuksen saaneen mentorin, joka tuntee suomalaista työ- ja toimintaympäristöä. Mentorointi perustuu kahden ammattilaisen tasa-arvoiseen keskusteluun ja vuorovaikutukseen yhteisesti sovitulla tavalla.

Mentorointi on vapaaehtoista ja kulmakivenä on molempien halu sitoutua mentorointiprosessiin.
Mentorin ja aktorin suhteessa olennaisia asioita ovat toisen kunnioitus, avoimuus, luottamus ja luotettavuus sekä tasa-arvoisuus.

Työuramentoroinnissa pyritään aktorin työelämän suunnan selkeyttämiseen, mikä voi tarkoittaa esim. ammatillista ja henkistä kehittymistä, työelämän pelisääntöjen ja kulttuurin selkeyttämistä tai opinnoissa edistymistä.

Mentori on kuin valmentaja ja kannustaja, joka neuvoo aktoriaan työelämään liittyvissä asioissa. Aktori on aktiivinen toimija, joka voi hyödyntää mentorin asiantuntemusta, kokemusta ja verkostoja.

Vaasan seudun työuramentorointia hallinnoi Auroras -verkosto ja koordinoi ohjausryhmä

Ohjausryhmä etsii toisilleen sopivia aktoreita ja mentoreita sekä vahvistaa syntyneet mentoriparit. Se huolehtii mentorointisivuston sisällöstä ja muusta tiedottamisesta sekä järjestää kunkin mentorointijakson alku-, väli- ja lopputapaamiset.