STARTMÖTET

INNEHÅLLET I STARTMÖTET

På startmötet genomgås målen, verksamheten och spelreglerna i yrkeslivsmentorskapet.

 

På startmötet träffar mentorn och adepten varandra första gången. Därför är det viktigt att skapa en positiv och bra grund så väl för parens bekantningstillfällen som för hela mentorskapsprocessen. Likvärdighet och en öppen inställning är viktiga.

Alkutapaamisen materiaaleja:

Exempel på teman för att stifta bekantskap 

 • Berätta kort om dig själv
 • Utbildning, arbetserfarenhet i hemlandet och i Finland
 • De professionella målen i Finland
 • Nuvarande situation (anställd, studerande, arbetslös, föraldraledig)
 • Egen uppskattning av kunskaperna i svenska
 • Egenskaper du själv borde utveckla?
 • Varför behöver du en mentor?
 • Varför ville du bli mentor? Vad har du att ge som yrkeslivsmentor?
 • Vad förväntar du dig av mentorn/adepten?
 • Hurdan är en bra adept/mentor?
 • Vad gör dig stressad?
 • Andra intresseområden, hobbyer eller specialkunnande.