SLUTMÖTET

INNEHÅLLET I SLUTMÖTET

 

Slutmötet är den sista träffen som gruppen har. Där evalueras framgången av hela mentorskapsprocessen. Slutmötet hålls cirka 4-5 månader efter mellanmötet.

 

På slutmötet samlar styrgruppen feedback av deltagarna, får höra om faser och erfarenheter adepterna och mentorerna har.

 

I slutmötet diskuteras också om verksamhet efter mentorskapet. Det är möjligt att vänskap mellan mentorn och adepten under mentorskapsprocessen har  uppstått, och vänskapen kan fortsätta också efter mentorskapet.

 

På slutmötet sammanställs feedback om mentorskapsprocessen.

Exempel på frågor för diskussionen på slutmötet

Hur lyckades planeringen av mentorskapsprocessen tillsammans med mentorn/adepten?

Hur skulle man kunna utveckla proceduren i mentorskapet?

Vad var de största problemen under mentorskapsprocessen? Hur lyckades ni lösa problemena?

Kan du rekommendera andra att delta i mentorskapsprocessen? Argumentera