PILOTERING I VASA 2015

Nätverket Auroras i Vasatrakten och Befolkningsförbundet avtalade om en yrkeslivsmentorskapsmodell som är skräddarsydd för Vasa, och som genomfördes i samarbete med yrkesutbildningscentret för vuxna i Vasa (Vakk) under året 2015.

 

Här hittar du mera information om yrkeslivsmentorskapsmodellen som genomfördes året 2015 i ASO-projektet.

Till styrgruppen inrättad för yrkeslivsmentorskapet hörde Vasa stads sysselsättningskoordinator, chefen för invandringsarbetet, en studentrepresentant från Vakk, en socionomstuderande som skrev sitt examensarbete, en handledare från Vakk, samt som representanter för den tredje sektorn FRK:s finska sektion i Vasa och nätverket Auroras i Vasatrakten. Befolkningsförbundet ordnade en endagsskolning om yrkeslivsmentorskapet för styrgruppen.

 

Bekanta dig med Arja Rajalas examensarbete MENTOREIDEN KOKEMUKSIA KOULUTETTUJEN MAAHANMUUTTAJIEN TYÖURAMENTOROINNISTA. (Mentorernas  erfarenheter om yrkeslivsmentorskap för utbildade invandrare)

På startmötet formulerade nio mentorpar (mentor och adept) målsättningen för den gemensamma färden som just hade börjat och undertecknade mentorskapskontrakten. Efter mötet började varje par arbeta på tu man hand ända tills slutmötet. Mellanmötet ordnades efter tre månader och slutmötet 10 månader efter startmötet.På mellanmötet bytte man tankar och erfarenheter om de gångna månaderna i mentorskapsarbetet och klargjorde målsättningen för mentorskapet. På slutmötet hade man fokus på sammanfattningen av gången för hela mentorskapsprocessen och man diskuterade om verksamheten efter mentorskapet.