PARMÖTEN

MENTORSKAPSMÖTEN DVS. PARMÖTEN

Mellan gruppmötena träffas mentorerna 1-2 gånger i månaden.

Parmötena är informella, och varje mentorskapspar hittar det bästa sättet att samarbeta och föra en dialog.

 

Det lönar sig att skriva dagbok om parmötena, man kan använda vår blankett eller ha sin egen. På det här sättet blir samtalsämnen i mötena klara, paren kan bygga en flytande helhet och adepten kan också senare återkomma till att läsa och repetera ämnena och råden i diskussionen.

Exempel på frågor på parmötena:

 • Adeptens och mentorns utbildning och arbetserfarenhet
 • Presentation av sitt eget yrke
 • Adeptens levnadsvillkor- familjen, arbete, karriär
 • Adeptens nuvarande situation: möjligheter och utmaningar angående sysselsättningen och olika alternativ.
 • Erkännade av utländska examina
 • Ulkomailla suoritetun tutkinnon tunnustaminen Suomessa (Fi)
  Recognition of qualification in Finland (eng)
  www.oph.fi/examenserkannade (sv)
 • Sökande av arbetsplats – karriärplanering, att skriva arbetsansökan och att förbereda sig för en arbetsintervju
 • Adeptens och mentorns fackliga och sociala nätverk
 • Målsättning i framtiden
 • Finska språket och fackterminologi
 • Arbetskulturen i Finland och i andra länder