MELLANMÖTET

INNEHÅLLET I MELLANMÖTET

På mellanmötet utvärderar man mentorskapsprocessen samt byter idéer och erfarenheter. Stöd av andra i samma situation är viktigt, och i mellanmötet har mentorerna och adepterna en möjlighet att få råd av varandra. Styrgruppen samlar in feedback på mötet, får höra om resultat samt uppmuntrar mentorpar.

 

På mellanmötet granskas och specifieras de uppsatta målen för mentorskapet och goda förslag och idéer i fortsättningen förmedlas till deltagarna.

portaat