TILL MENTORER

VAD ÄR YRKESLIVSMENTORSKAP?

 

Att hitta arbete kan vara problematiskt för en invandrare fast hon/han redan har en utbildning i hemlandet. Ett sätt att öppna dörrar till det finländska arbetslivet är mentorskap.

En person som arbetar på samma branch eller som har en motsvarande utbildning och har kännedom om det finländska arbetslivet fungerar som mentor åt en person med invandrarbakgrund. Syftet är att förmedla yrkeskunskap och s.k. tyst kunskap genom en öppen dialog och en aktiv interaktion. Mentorskapets principer är frivillighet, jämlikhet, förtroende och förbindelse.

INFOPAKET TILL MENTORER

 

Mentorskap är frivilligt arbete som inte ger lön eller andra förmåner, men som kan vara mentalt mycket givande. Du får lära känna en person med invandrarbakgrund, som har en bra utbildning och som har arbetat på din branch eller som strävar efter att hitta arbete i Finland på samma branch. Du får uppmuntra henne/honom att prata på svenska om frågor angående yrket och utbildningen, som hjälper henne/honom att skaffa mera kunskap om det finländska arbetslivet och du får berätta om de finländska tillvägagånssätten. På samma gång utvecklas dina egna åsikter om arbetslivet här i Finland och i andra länder.

Du kan ansöka om att bli mentor, om

Du är en utbildad person som är  med i arbetslivet och som skulle vilja ha nya intressanta utmaningar. Du kan också vara på föräldra- eller alterneringsledighet eller vara en nybliven pensionär. Svenska är ditt modersmål eller så behärskar du det annars bra.

Du vill med din egen expertis stöda en utbildad person med invandrarbakgrund att stärka sina yrkeslivskunskaper och -färdigheter, att hitta lämpliga nätverk samt förbättra hennes/hans möjligheter att etablera sig på den finländska arbetsmarknaden.

Du kan förbinda dig i cirka 8 månader att träffa din adept 1-2 gånger i månaden och att delta i tre gruppmöten tillsammans med andra mentorer och adepter.