TILL ADEPTER

VAD ÄR YRKESLIVSMENTORSKAP?

 

Sysselsättningen kan vara problematiskt för en invandrare fast hon/han redan har en utbildning i hemlandet. Ett sätt att öppna dörrar till det finländska arbetslivet är mentorskap. En person som arbetar på samma branch eller som har en motsvarande utbildning och har kännedom om det finländska arbetslivet fungerar som mentor åt en person med invandrarbakgrund. Syftet är att förmedla yrkeskunskap och s.k. tyst kunskap genom en öppen dialog och en aktiv interaktion. Mentorskapets principer är frivillighet, jämlikhet, förtroende och förbindelse.

INFOPAKET TILL ADEPTER

 

Du kan få en expert på din egen branch som mentor. Mentorskap är frivillig verksamhet som innebär att en person som är med i arbetslivet i Vasatrakten eller som har kännedom det finländska arbetslivet på något annat sätt stöder dig i utvecklandet av dina kunskaper om yrkeslivet. Det är inte mentors uppgift att skaffa dig en arbetsplat, men du kan diskutera med mentorn om saker angående ditt yrke och din utbildning. Du får information om det finländska arbetslivet och tillvägagångssättet. Du förbättrar också dina färdigheter i svenska och förstärker dina möjligheter att hitta arbete som motsvarar din utbildning.

Du kan ansöka om att bli adept, om

Du har invandrarbakgrund och du har högskole- eller yrkesexamen, men inte arbete som motsvarar din utbildning. Du kan så mycket svenska att du kan med mentorn diskutera om din utbildning, arbetserfarenhet och dina mål i yrkeslivet.

Du vill utveckla dina kunskaper och färdigheter i yrkeslivet samt förbättra dina möjligheter att hitta arbete som motsvarar din utbildning.

Du vill utveckla dina kunskaper och färdigheter i yrkeslivet samt förbättra dina möjligheter att hitta arbete som motsvarar din utbildning.