STYRGRUPPEN

Yrkeslivsmentorskapet i Vasatrakten administreras av nätverket Auroras och koordineras av styrgruppen.

 

 

Kontaktuppgifter till styrgruppen:

Kirsti Eneberg, kirsti.eneberg@gmail.com, 044 213 9937
kontaktperson, Auroras- nätverket i Vasatrakten

 

Kirsti Melin, kirsti.melin@netikka.fi, 040 549 3510
företagsmentor, FRK:s mångkulturella kvinnogrupp

 

Ivanka Capova, ivanka.capova@vaasa.fi, 040 771 938
Auroras -nätverket i Vasatrakten, Österbottens Etno

 

Terhi Mesikämmen, terhi.mesikammen@edu.vaasa.fi, 040 525 3081
teamkoordinator, Oy EduVamia Ab

Gunilla Sandler, gunilla.sandler@gmail.com

 

Styrgruppen letar efter adepter och mentorer som passar ihop och bekräftar de valda mentorparen. Styrgruppen tar hand om innehållet på mentorskapets hemsida och om annan informering samt ordnar start,- mellan och slutmöten.

Skicka din fråga till styrgruppen. Om du vill att styrgruppen kontaktar dig skriv också din e-post adress eller ditt telefonnummer. Styrgruppen återkommer med svar så fort som möjligt.