VAD INNEBÄR YRKESLIVSMENTORSKAP?

Det kan vara problematiskt för en invandrare att hitta arbete i Finland trots att personen redan har en utbildning i hemlandet. Ett sätt att få kunskap om det finländska arbetslivet är mentorskapet. En svensktalande person som arbetar på samma branch eller har en motsvarande utbildning fungerar som mentor till en person som har invandrarbakgrund. I mentorskapet förmedlas så väl yrkeskunskap som tyst kunskap genom en öppen dialog och en aktiv interaktion.

ATT BLI MENTOR ELLER ADEPT ÄR ENKELT. KOM MED REDAN IDAG!

34

YRKESLIVSMENTORER TILL DIN HJÄLP

45

ADEPTER MED I PROGRAMMET

14

SAMARBETSPARTNER

2014

KONCEPTET UTVECKLAT

VÅRA SAMARBETSPARTNER

KOM MED. REGISTRERA DIG PÅ HEMSIDAN REDAN IDAG!