Aktoreille

MITÄ ON TYÖURAMENTOROINTI?

 

Työllistyminen voi olla haasteellista maahanmuuttajalle, vaikka hänellä olisi jo koulutus kotimaastaan. Yksi keino avata ovia suomalaiseen työelämään on mentorointi.

Maahanmuuttajataustaisen henkilön mentorina toimii samalla ammattialalla työskentelevä tai vastaavan koulutuksen saanut suomalaista työelämää tunteva henkilö. Tarkoituksena on siirtää ammatillista osaamista ja ns. hiljaista tietoa avoimen keskustelun ja aktiivisen vuorovaikutuksen avulla.
Mentoroinnin periaatteita ovat vapaaehtoisuus, tasavertaisuus, luottamuksellisuus ja sitoutuminen.

TIETOPAKETTI AKTOREILLE

 

Voit saada mentoriksi oman alasi ammattilaisen. Mentorointi on vapaaehtoistoimintaa, jossa Vaasan seudulla työelämässä toimiva tai muutoin suomalaista työelämää tunteva henkilö tukee sinua työelämätaitojesi kehittämisessä.

Mentorin tehtävä ei ole etsiä sinulle työpaikkaa, mutta voit keskustella hänen kanssaan ammattiisi ja koulutukseesi liittyvistä asioista. Saat tietoa suomalaisesta työelämästä ja toimintatavoista.

Myös Suomen kielen taitosi kehittyy ja parannat mahdollisuuksiasi päästä koulutustasi vastaavan työhön.

Voit hakea aktoriksi, jos

Olet maahanmuuttajataustainen henkilö ja sinulla on jokin korkeakoulu- tai ammattitutkinto, mutta ei koulutustasi vastaavaa työpaikkaa. Osaat suomea sen verran, että pystyt keskustelemaan mentorisi kanssa koulutuksestasi, työkokemuksistasi ja ammatillisista tavoitteistasi.

Haluat kehittää työelämätaitojasi ja -valmiuksiasi sekä parantaa mahdollisuuksiasi päästä koulutustasi vastaavaan työhön.

Haluat sitoutua noin 8 kk ajaksi tapaamaan mentoriasi 1-2 kertaa kuukaudessa ja osallistumaan kolmeen ryhmätapaamiseen muiden aktorien ja mentorien kanssa.